Mí Iúil /July

Cúpla rud ag teacht aníos an mhí seo chugainn:

The film City of a Thousand Suns/ Cathair na Mílte Grian will be premiered at the Galway Film Fleadh on the 8th July at 14.00. Written and directed by Paula Kehoe and Feargal Ward, this is an unforgettable art film partly inspired by Eoghan Ó Tuairisc’s elegy for Hiroshima, ‘Aifreann na Marbh’. The cast includes Marcus Mac Conghail, Kazuyoshi Meiki, Rióna Ní Fhrighil and Tristan Warner. I was very happy to narrate the Irish-language version of the film.

Beidh mé ag glacadh páirte in ‘Cosán Ghabhla‘ mar chuid d’Fhéile an Earagail ar an 9ú agus 10ú Iúil i dteannta scríbhneoirí agus físealaíontóirí.

On the 16th July, I’ll be reading in Panicale in Umbria, Italy at the Effetto48 festival with Billy Ramsell and Lorenzo Mari. Special thanks to Alberto Masala for the invitation.

Delighted to be finishing off the month in Armagh at the John Hewitt Summer School where I’ll be reading with John McAuliffe and Molly Twomey on 29th July at 11.15.

BBC Radio 4 No Egos No Divas

Buíochas ó chroí to Louis de Paor and Claire Cunningham for including me in the BBC Radio 4 programme ‘No Egos No Divas’ which was broadcast today. Great to hear the articulate voices of Doireann Ní Ghriofa, Aifric Mac Aodha, Simon Ó Faoláin, Marcus Mac Conghail, Seámus Barra Ó Súilleabháin and Caitlín Nic Íomhair in full flow. You can listen back to it here.

RTÉ Raidió na Gaelachta – Meascra

Scríobhas aiste raidió do shraith nua – Meascra – atá á craoladh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta gach Déardaoin ag 16.10. Is féidir éisteacht siar leis an bpíosa anseo. Machnamh atá ann ar an anáil, an Ríordánach, galar scamhóg agus saolú linbh.

Craolaodh míreanna le Sinéad Ní Uallacháin agus Tristan Rosenstock ar an gclár céanna – b’fhiú go mór cluas a thabhairt dóibh.

Mo bhuíochas le Marcus Mac Conghail agus Macalla Teoranta as an gcuireadh píosa próis a chumadh don gclár.

Launch of ‘Calling Cards’

Calling-Cards-200x311

 

Wednesday 21st November at 7pm in Poetry Ireland, 11 Parnell Square East, Dublin 1.

The Gallery Press and Poetry Ireland present the lauch of Calling Cards, an anthology of ten younger Irish poets with translations into English.

In a novel partnership between Poetry Ireland and The Gallery Press Calling Cards introduces a new generation of Irish-language poets to a wider audience. This vibrant anthology includes prize-winning authors of several collections as well as three who have yet to publish a book. The translators include some of Ireland’s finest poets. Edited by Peter Fallon and Aifric Mac Aodha.

Poems in Irish
Máirtín Coilféir • Proinsias Mac a’ Bhaird • Aifric Mac Aodha • Marcus Mac Conghail • Caitríona Ní Chléirchín • Ailbhe Ní Ghearbhuigh • Doireann Ní Ghríofa • Caitlín Nic Íomhair • Simon Ó Faoláin • Stiofán Ó hIfearnáin

Translations
Colette Bryce • Ciaran Carson • Peter Fallon • Alan Gillis • Medbh McGuckian • Paul Muldoon • Eiléan Ní Chuilleanáin • Peter Sirr • David Wheatley

Available to pre-order

Published: November 2018
RRP: €12.95 paperback / €18.95 hardback
ISBN PBK: 978 1 91133 755 3
ISBN HBK: 978 1 91133 756 0

Parnell’s Walking Stick

20139847_10155358988722184_1500663287233786288_n

Ailbhe Ní Ghearbhuigh was recently presented with Parnell’s Walking Stick. Cut by Charles Stewart Parnell himself in Avondale Wood in 1889 or 1890, this stick has a rich literary history. It came into the possession of Brinsley MacNamara, who, in turn, gave it to the poet W.R. Rodgers. It was later passed on to Conor Cruise O’Brien, who conferred it on Séamus Heaney.  In 1998 Heaney entrusted it to Nuala Ní Dhomhnaill, and it was she who decided to bestow it on Ailbhe Ní Ghearbhuigh. The presentation occurred in Poetry Ireland on Parnell Square at a reading of Ní Ghearbhuigh’s new collection, The Coast Road (The Gallery Press, 2016).

Seoladh Bhaile Átha Cliath

Tá sé thar am agam cuid de na pictiúir a chur in airde ón oíche a bhí againn i gClub an Chonartha le déanaí… Mo bhuíochas le Cuan Ó Seireadáin a ghlac na grianghraif…

IMG_0068IMG_0079IMG_0083IMG_0095IMG_0096IMG_0104

 

Mo mhíle buíochas le gach éinne a tháinig agus go mór mhór le Marcus Mac Conghail a thug píosa cainte uilíoch, fileata uaidh ar an oíche:

Tá píosa iontach scrite ag Máirín Nic Eoin mar bhrollach don leabhar álainn seo – tá ana-thuiscint ag Máirín ar, bhuel, gach rud – tá fillte agam ar B’ait Leo Bean agus Trén bhFearainn Breac cúpla uair – agus ní stopaim ag foghlaim uaithi – meileann m’aigne féin go mall – is léim leabhar ar dtús leis an scóp a thuiscint agus ansan léim aríst é le na mionsonraí a bhreith chugham féin – athraíonn tú mar dhuine – athraíonn do thuiscint agus athraíonn do thaithí tú – só ní bhíonn tú críochnaithe le leabhar riamh b’fhéidir…

Anyway, má tá léamh agus tuiscint uaibh ar a bhfuil i Tost & Allagar tabharfaidh aiste Mháirín díobh é.

Nuair a chloiseann tú amhrán nua a théann i bhfeidhm go mór ort – go minic ní bhíonn fhios agat cén fáth – ní gá go mbeadh fhios agat cén fáth – just tarlaíonn rud éigin ionat – agus is breá leat é ar ana-chuid cúiseanna b’fhéidir – ní rud é a chuireann tú i bhfriotal – ní gá é a chur i bhfriotal just deireann tú le duine éigin ‘…is breá liom an t-amhrán seo, ar chuala tú fós é?’ Sin mar atá agam féin leis na dánta seo. Só, níl i gceist agamsa sa phíosa seo ach trácht a dhéanamh ar na rudaí a bhraitheas nó rudaí a rith liom nó rudaí a meabhraíodh dom nuair a léigh mé na dánta sa leabhar.

Bhuaileas leis an scríbhneoir Siobhán Ní Shúilleabháin uair amháin (i dTrá Lí is dóigh liom) – bhí sí cineálta séimh fiosrach agus bhí an vúdú inti – mar atá in Ailbhe – thaitin a scéalta is a drámaí liom – Mé Féin agus Síle, Cití, Í Siúd – but is cuimhin liom í a rá – tá leigheas i mbainne asail ach é a ghoid – shíleas gur meafair éigin a bhí ann – rún de shaghas éigin – is nuair a lorgaíos míniú air dúirt sí neó – tá leigheas i mbainne asail ach é a ghoid. Sin Sin. Tá bainne agus an leigheas a théann leis goidte agus sealbhaithe ag Ailbhe ó thíortha is cultúir na cruinne sa chnuasach seo – níor fhan sí age baile – níor fhan sí inti féin – chuaigh sí i ndaoine agus in ainmhithe eile – mar a dhéanfadh shaman.

Tá carn leabhar taobh na leapan agam, carn a théann i méid – go mbíonn orm ar deire seilf poirt a aimsiú dóibh aríst – ach le déanaí tharraingíos chugham leabhar ón gcarn is seo thíos a bhí ar an leathanach a léas is chuimhníos ar dhánta Ailbhe agus ar Ailbhe féin:

SINSIR

Dobharchú mé, biolar mo bhrat

brácaim an bradán, mo bhráthair.

Breac mé is eascann faoi bhun easa,

saighead uisce is lúbaire-

breac mé is bradán,

dobharchú, eascann.

Mise an spéir, an t-aer is an tEarrach

mise an t-iasc is an t-uisce

mise an chré faoi mo chosa

Dia agus duine

réalta mise i measc na n-ardreann

mise na hardreanna, de shoilse déanta

mise an t-éan is an t-ainmhí

clúmh agus fionnadh

ainmhí éanúil aonarach aonta mise

eolas ag borradh i mo chloigeann

mar shíolbhach i mblaosc uibhe

anam is intinn is intleacht bric

anam is intinn is intleacht toir

anam is intinn is intleacht fir

duine agus cruinne

 

Sin dán le Michael Hartnett – mar a dúirt mheabhraigh sé dánta Ailbhe agus Ailbhe féin dom – an líne leathdheiridh san ‘anam is intinn is intleacht…’

Anam is intinn is intleacht Ailbhe, file.

Líne eile – Ainmhí éanúil aonarach aonta – is éan í Ailbhe, nó samhlaím gurb ea – géis – gé uisce – is tá guth tugtha aici dos na héin (agus d’ainmhithe eile) sa leabhar seo

Agus an line deiridh ar fad – duine agus cruinne – an dá rud mar ábhar dáin aici – duine agus cruinne – an duine sa chruinne – meabhraíonn sé leabhar Uí Mhaolcatha dom ‘An Gleann agus a Raibh Ann’ – ach é anois méadaithe – An Domhain agus a raibh ann – tá gach rud mar ábhar aici – tá sí gan teora

Is den chruinne seo sinn go léir – bhuel formhór dínn.

Agus seo sinn anseo anocht – daoine sa chruinneog seo – sa chroiceog seo – is an oíche seo, an áit seo, an leabhar seo, an file seo dár gceangal is dár nascadh le chéile

Féach timpeall, féach thart an seomra seo – i gceann céad bliain béimid go léir ag tabhairt an fhéir nó ár luaithrigh á scaipeadh ag an ngaoth is ní bheidh faic fágtha – agus na nithe a bhain linn – gach a bhain linn – sa scip nó suite leath-dearúdta i gcúinne seomra éigin – agus na nithe seo – níl aon chuimhne acu, nó dílseacht b’fhéidir – mar a dúirt Hartnett aríst – ”dearúdann nithe neach…”

… Agus i gceann na mílte milliúin bliain – nuair a bheidh fairsingiú tagtha ar an úinivéars go heireabal siar – ní bheidh fágtha ach solas ár réalt féin, solas na gréine, ag sroichint cúinne fíosrach éigin i bhfad i bhfad tar éis a héaga – agus ní go ndéanfaidh na fiosróirí seo, na gliúcóirí seo, anailís ar speictream datha an tsolais sin go mbeidh siad in ann an gath, an ghileacht, an dath doirtithe sin a rianú siar dtínár ngrianchóras – a bheidh gan ghrian, gan chóras níos mó – agus ansan déanfaidh siad (pé siad iad) deimhin den dóigh is den dóchúlacht – go raibh rud éigin ann tráth.

Chuas go Baile an Sceilg 18 bl ó shin is chnag mé ar dhoras Mhicheál Ua Ciarmhaic. Bhí mo bhundailín de bhunóc im bhaclainn agam – í ainmnithe as insint foilsithe Mhíchíl den scéal Oileán na mBan bhFionn/Dún an mBan tré Thine

N’fheadar mé cad leis a rabhas ag súil – leagan fireannach den mBab Feiritéir b’fhéidir – Bhí a voodoo féin ag baint leis an mBab – a tost mar shúil ribe – agus an seomra tosaigh sin i mBaile na hAbha líonta le cling na gclog go léir a bhí crochta ar na fallaí aici – ach samhlaíos rud traidisúnta léi – b’fhéidir nach bhfuil sin fíor

– Pé scéal é thar nais i mBaile an Sceilg agus Micheál Ua Ciarmhaic. An chéad rud a dúirt sé ná “Teileascóp Hubble – bhfuil aon chur amach agat air?”

Agus lean sé ar aghaidh ag samhlú gach a bhí le feiscint sa spás leis an teilescóp seo – agus na nithe nach raibh le feiscint fós – agus labhair ar bhaoi eangaí – na baoithe a úsáidtear chun na líonta iascaireacht a choimeád ar snámh – le gur féidir teacht orthu – is dhein ionannú idir iad agus satailítí sa spás.

Ní raibh mo adharcáin nó mo bhraiteoga réidh nó ullmhaithe i gceart don ábhar cainte seo- ní rabhadar curtha i dtiúin agam – bhí seana-shite á lorg agamsa is bhi sé siúd ag caint liom amr gheall ar rudaí nár tharla fós – rudaí nach raibh ar eolas againn fós

Is baoi gach ceann de dhánta Ailbhe – baoi a choimeádann ar snámh líon na heagna lán dár dtaithí dár mothúcháin dár dtuiscint – baoi atá mar réalt eolais dúinn. Nuair a bheimid go léir imithe – tiocfaidh baoi nó dhó isteach ar thráig an ama – beidh neach éigin a thiocfaidh inár ndiaidh in ann féachaint siar isteach sa bhaoi seo, sa mheall criostail, is speictream daonna a aithint agus tuisicint a fháil ar an gcine daonna

Siad dánta Ailbhe an ghrian, an baoi agus an teileascóp – is sí Ailbhe an té atá suite ag gliúcaíocht lena ceann claonta d’iarraidh brí ciall nó tuiscint a bhaint as an ngrianchóras ina mairimid.

Fágfaidh mé sibh le brioglóid a bhí agam

Nuair a fuaireas na dánta atá sa leabhar seo ar dtús – líonas an folcadán lán d’uisce really te – is shuíos isteach ann gur léas an leabhar ó chludach go clúdach – an oíche sin bhí brionglóid agam agus sa bhrionglóid bhí mé sa bhfolcadán agus lámhscríbhinn des na dána á léamh agam – agus de réir mar a chuaigh an gal, an teas agus an taiseacht i bhfeidhm ar an lámhscríbhinn shil gach focal ina dhúch dubh isteach san uisce – is nuair a d’éiríos chun mé féin a thriomú bhí mo chorp cludaithe ó bhaitheas go bonn le tatúanna des na focail go léir sa leabhar seo.

Is breá liom an leabhar seo – fágfaidh sé a mharc ort. Ar chuala sibh fós é?

Is féidir leabhar filíochta Mharcuis, Ceol Baile, a cheannach anseo. Bíonn sé ag seinnt ceoil leis an ngrúpa IMLÉ  is tá teacht ar a gcuid ceol anseo.

 

Seoladh i gClub an Chonartha, 1.4.16

anclub

Beidh ócáid againn Dé hAoine, Lá Aibreáin, i gClub an Chonartha i mBaile Átha Cliath chun Tost agus Allagar a sheoladh. Déanfaidh Marcus Mac Conghail píosa cainte is beidh ceol agus soláistí ann. Tosóidh an oíche ag 7.30. Táim buíoch den bhfoilsitheoir, Coiscéim, as an oíche a eagrú.

Is féidir éisteacht le Marcus ag reic dánta le tionlanacan ó Nell Ní Chróinín anseo.

Beidh Rónán Ó Snodaigh ón ngrúpa Kíla ann ar an oíche ag ceol. Bígí linn!

Unknown

Book Cover

 

Very excited to see my book cover up on Coiscéim’s website. Many thanks to the artist, Chati Coronel, and Silverlens Galleries for the use of the image, ‘You are what you EAT YOUR IDOLS.’ Much praise is due to the exceptionally talented Eimear Ryan who designed the book (Eimear is a fiction writer – you can read her short story that was recently published in The Long Gaze Back and The Irish Times here.)  Thanks also to Nuala Ní Dhomhnaill and Marcus Mac Conghail for their kind blurbs.

Stay tuned for news of launch(es)…

bookcover.jpg

Dordfhilíocht at International Literature Festival Dublin

Bass + Poetry = Dordfhilíocht.

I was involved in an event curated by Liam Carson as part of the International Literature Festival Dublin on 21st May. He paired poetry with the bass (fretted, fretless, double… even a saw produced music!) I was accompanied by Nev Lloyd on fretless bass. He also played double bass for Liam O Muirthile. Marcus Mac Conghail and Eoin O’Brien produced an avant garde collaboration (we need more of this stuff as Gaeilge!) and Séamas Barra O Súilleabháin and Martin Brunsden riffed off each other in what was a really special performance. Martin even got out the aforementioned saw for SB’s haiku.

Here are some photographs by Jim Berkeley

11295659_1623443807891293_8373788919796148485_n 11011778_1623443804557960_3660579459098719430_n

22300_1623444134557927_9028396730004531183_n10996008_1623444004557940_4312257178119431907_n

11038648_1623443911224616_6154000865719474595_n 11118853_1623443871224620_8793017090845763901_n

11146608_1623444174557923_8569127463166732084_n 11146619_1623444064557934_2712211089482973672_n

11159458_1623443924557948_4235832618079040782_n 11209463_1623443991224608_2823831121551791534_n

11222020_1623443811224626_3795137307497003828_n 11222020_1623444137891260_1495741562182094864_n

11224834_1623443847891289_2760032771851510973_n 11232992_1623443881224619_8566393706514854324_n 11264010_1623444044557936_7144439170472951026_n 11295601_1623444071224600_4169791566710946442_n 11295642_1623443994557941_5190693184814044098_n  11350561_1623444121224595_1146842132142984307_n

11351161_1623443934557947_7722007469014479263_n