TG4XX Beo

30289885702_97f8e001e5_b

Ba mhór an onóir dom a bheith páirteach i gceiliúradh 20 bliain ó bunaíodh TG4. Aréir a craoladh an ócáid ina raibh ceoltóirí, scríbhneoirí, rinceoirí, aisteoirí, fir agus mná spóirt, agus daoine ildánacha eile ar stáitse. D’éirigh go hiontach leis an seó – moladh mór tuillte ag na héinne a bhí páirteach ann. Is féidir féachaint siar air ar an seinnteoir anseo .

Iarradh orm dán a scríobh don ócáid agus dheineamar é a thaifeadadh lasmuigh de Dhánlann Glucksman i gCorcaigh cúpla seachtain ó shin.  Tá an dán féin ag 1″06′ ach is fiú  go mór breathnú an seó iomlán.

Grian an Fhómhair

Móraimid grian an fhómhair,

ólaimid go fonnmhar dá solas

nuair a chinneann sí í féin a nochtadh

adhraimid í gan náire

óir is ar an mbeagán a bhíonn blas

is tá an oíche fhada ag teacht,

cruinnímid ar fad faoina léas

is feicimid a chéile go soiléir;

déanaimid ár gcomhchaint

is déanaimid ár ngoradh;

molaimid grian an fhómhair

diúlaimid dá solas.